Adresa úradu:

Obec Zbojné
č. 5
067 13 p. Rokytov pri Humennom

Telefón:

057/739 41 21

E-mail:

obec.zbojne@post.sk

Samospráva obce Zbojné.

Adresa úradu:
Obec Zbojné
Č. 5
067 13 p. Rokytov pri Humennom

Telefón: +421 57 739 41 21

E- mail: obec.zbojne@post.sk


Starostka obce: Anna KOŠČOVÁ

Zástupca starostky: Ján PIROCH

Poslanci OZ:
Ján PIROCH
Ján GRIB
Michal GRIB
Miroslava HRUŠČANKA
Štefan KÍREŠ